Điạ chỉ: 116 Nhân Hòa - Nhân Chính - Hà Nội

Email: pgd-thanhxuan@hanoiedu.vn

Mô tả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT THANH XUÂN
Trưởng ban biên tập: Trưởng Phòng - Phạm Gia Hữu
Địa chỉ: Số 6 Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, quận Thanh Xuân
Điện thoại: 024.35585604      Email: pgd-thanhxuan@hanoiedu.vn