STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Tiểu học Phan Đình Giótthphandinhgiothttp://thphandinhgiot.pgdthanhxuan.edu.vn15852
2 Tiểu học Đặng Trần Cônthdangtranconhttp://thdangtrancon.edu.vn6698
3 Tiểu học Khương Maithkhuongmaihttps://thkhuongmai.pgdthanhxuan.edu.vn6330
4 Tiểu học Kim Giangthkimgianghttps://thkimgiang.pgdthanhxuan.edu.vn5358
5 Tiểu học Thanh Xuân Trungththanhxuantrunghttps://ththanhxuantrung.pgdthanhxuan.edu.vn3480
6 Tiểu học Khương Đìnhthkhuongdinhhttps://thkhuongdinh.pgdthanhxuan.edu.vn2980
7 Tiểu học Nhân Chínhthnhanchinhhttps://thnhanchinh.pgdthanhxuan.edu.vn2730
8 Trường Tiểu học Phương Liệtthphuongliethttps://thphuongliet.pgdthanhxuan.edu.vn2319
9 Tiểu học Nguyễn Trãithnguyentraihttps://thnguyentrai.pgdthanhxuan.edu.vn2291
10 Tiểu học Nguyễn Tuânthnguyentuanhttps://thnguyentuan.pgdthanhxuan.edu.vn2237
11 Tiểu học Thanh Xuân Namththanhxuannamhttps://ththanhxuannam.pgdthanhxuan.edu.vn2058
12 Tiểu học Hạ Đìnhthhadinhhttps://thhadinh.pgdthanhxuan.edu.vn1457
13 Tiểu học Thanh Xuân Bắcththanhxuanbachttps://ththanhxuanbac.pgdthanhxuan.edu.vn1240
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT THANH XUÂN
Trưởng ban biên tập: Trưởng Phòng - Phạm Gia Hữu
Địa chỉ: Số 6 Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, quận Thanh Xuân
Điện thoại: 024.35585604      Email: pgd-thanhxuan@hanoiedu.vn